Web Site
Iranology Foundation
 
      China Xian Song       / General Specification
        
                    
     
  General Specifications

   
 
 
     Office adress : 1 Dong Cang Hutong, Wang Fu Jing Da Jie, Beijing,100006,
   Office Tel : 0086-10-65275909
   Home Tel : 00 86-10-68287867
   Fax : 0086 10 13693183537
   Email : songxiangds@sohu.com      Email : song-xian@x263.net